Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI

MEVZUAT DUYURULARI

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 15 Kasım 2019 Tarihli ve 30949 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. […]

DEVAMINI OKU

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1807)

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1807), 13 Kasım 2019 Tarihli ve […]

DEVAMINI OKU

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 13 Kasım 2019 Tarihli ve 30947 Sayılı Resmi Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 08 Kasım 2019 Tarihli ve 30942 Sayılı Resmi […]

DEVAMINI OKU

Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 08 Kasım 2019 Tarihli ve 30942 […]

DEVAMINI OKU

İller Bankası Anonim Şirketinin Sermayesinin 30.000.000.000 Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1767)

İller Bankası Anonim Şirketinin Sermayesinin 30.000.000.000 Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1767), 08 Kasım 2019 […]

DEVAMINI OKU

11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği ile İlgili 2019/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 7 Kasım 2019 tarihli ve 30941 sayılı […]

DEVAMINI OKU

DSİ Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliği

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliği, 7 Kasım 2019 tarihli ve 30941 […]

DEVAMINI OKU

Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (No:49), 7 Kasım 2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. […]

DEVAMINI OKU

7190 sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7190 sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 7 Kasım 2019 tarihli ve 30941 […]

DEVAMINI OKU

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1733)

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1733), 04 Kasım 2019 Tarihli ve 30938 […]

DEVAMINI OKU

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 02 Kasım 2019 Tarihli ve 30936 Sayılı Resmi […]

DEVAMINI OKU

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, 26 Ekim 2019 Tarihli ve […]

DEVAMINI OKU

Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve […]

DEVAMINI OKU

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4), 25 Ekim 2019 Tarihli ve 30929 Sayılı Resmi Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

Sudan’da Meydana Gelen Sel Afetinden Zarar Gören Afetzedeler İçin Yardım Kampanyası Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1692)

Sudan’da Meydana Gelen Sel Afetinden Zarar Gören Afetzedeler İçin Yardım Kampanyası Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1692), […]

DEVAMINI OKU

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1703)

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: […]

DEVAMINI OKU

Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1702)

Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar […]

DEVAMINI OKU

Ağaçlandırma Yönetmeliği

Ağaçlandırma Yönetmeliği, 23 Ekim 2019 Tarihli ve 30927 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191023-4.htm

DEVAMINI OKU

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 23 Ekim 2019 Tarihli ve 30927 Sayılı Resmi Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 19 Ekim 2019 Tarihli ve 30923 Sayılı Resmi […]

DEVAMINI OKU

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 18 Ekim 2019 Tarihli ve 30922 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191018-9.pdf

DEVAMINI OKU

2017/21 Sayılı Genelge ile İlgili 2019/23 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

2017/21 Sayılı Genelge ile İlgili 2019/23 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 18 Ekim 2019 Tarihli ve 30922 Sayılı Resmi […]

DEVAMINI OKU

Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmaların Eşgüdümü ile İlgili 2019/22 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmaların Eşgüdümü ile İlgili 2019/22 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 17 Ekim 2019 Tarihli ve […]

DEVAMINI OKU

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.d)

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.d) 27 Eylül 2019 Tarihli ve […]

DEVAMINI OKU

4857 sayılı İş Kanununa İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi’nin 19/09/2019 tarihli ve E.: 2019/42, K.: 2019/73 sayılı Kararı ile 4857 sayılı İş Kanununun 112’nci […]

DEVAMINI OKU

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti, 11 Ekim 2019 Tarihli ve 30915 Sayılı Resmi Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 11 Ekim 2019 Tarihli ve 30915 Sayılı Resmi Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellere İlave Yapılması Hakkında Karar

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye […]

DEVAMINI OKU

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/8/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Kararı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/8/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Kararı, 01 Eylül 2019 Tarihli ve 30875 sayılı […]

DEVAMINI OKU

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 31 Ağustos 2019 […]

DEVAMINI OKU

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 31 Ağustos 2019 […]

DEVAMINI OKU

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri no:75)

2020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyetleri bedellerine ilişkin cetvel, 29 Ağustos 2019 tarihli ve 30873 […]

DEVAMINI OKU

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/8/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Kararı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/8/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Kararı, 01 Eylül 2019 Tarihli ve 30875 sayılı […]

DEVAMINI OKU

Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu ile İlgili 2019/17 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Kamu binalarının 2023 yılı sonuna kadar hedeflenen asgari %15 oranındaki enerji tasarrufunu sağlaması bakımından Enerji ve Tabii […]

DEVAMINI OKU

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 08/08/2019 tarihli ve 30856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190808-6.htm

DEVAMINI OKU

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08/08/2019 tarihli ve 30856 sayılı Resmi Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08/08/2019 tarihli ve 30856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. […]

DEVAMINI OKU

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 06 Ağustos 2019 Tarihli ve 30854 Sayılı Resmi […]

DEVAMINI OKU

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508), 03 Ağustos 2019 tarihli ve 30851 sayılı Resmi Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2019 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1384)

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2019 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi […]

DEVAMINI OKU

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31/07/2019 tarihli ve 30848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190731-2.htm

DEVAMINI OKU

İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2019 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin […]

DEVAMINI OKU

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Çevre yönetimi hizmeti vereceklerin taşıması gereken şartları, belgelendirilmeleri ve mükellefiyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan […]

DEVAMINI OKU

Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğ

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesi kapsamında yapı denetim izin belgesi almak için yapılan müracaatların; sıralamaya […]

DEVAMINI OKU

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife 30/07/2019 tarihli ve 30847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190730-11.htm

DEVAMINI OKU

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27/07/2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190727-1.htm

DEVAMINI OKU

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27/07/2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190727-2.htm

DEVAMINI OKU

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26/07/2019 tarihli ve 30843 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190726-6.htm

DEVAMINI OKU

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25/07/2019 tarihli ve 30842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190725-1.htm […]

DEVAMINI OKU

On Birinci Kalkınma Planının Onaylandığına İlişkin Karar

30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 18.07.2019 tarihli 105’inci Birleşiminde […]

DEVAMINI OKU

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 19/07/2019 tarihli ve 30836 sayılı […]

DEVAMINI OKU

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Binalarla İlgili Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında, tasarım ve inşa edilecek binalarla ilgili olarak ruhsatlandırma hizmetlerinin yürütülmesine dair usul […]

DEVAMINI OKU

Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 16/07/2019 tarihli ve 30833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. […]

DEVAMINI OKU

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun

Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek […]

DEVAMINI OKU

Sıfır Atık Yönetmeliği Yayımlandı

Hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan […]

DEVAMINI OKU

15 Temmuzda Belediyelerin Toplu Taşıma Hizmetleri Ücretsiz Olacak

15 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 06:00’dan başlayarak 16 Temmuz 2019 Salı günü saat 06:00’ya kadar belediyelerin […]

DEVAMINI OKU

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 10/07/2019 tarihli ve 30827 sayılı Resmi […]

DEVAMINI OKU

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 08/07/2019 tarihli ve 30825 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08/07/2019 tarihli ve 30825 sayılı Mükerrer Resmi […]

DEVAMINI OKU

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08/07/2019 tarihli ve 30825 sayılı […]

DEVAMINI OKU

Hayvan Hastaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hayvan Hastaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08/07/2019 tarihli ve 30825 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190708M1-29.htm

DEVAMINI OKU

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08/07/2019 tarihli ve 30825 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08/07/2019 tarihli ve 30825 sayılı Mükerrer […]

DEVAMINI OKU

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08/07/2019 tarihli ve 30825 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. […]

DEVAMINI OKU

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08/07/2019 tarihli ve 30825 sayılı Mükerrer […]

DEVAMINI OKU

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08/07/2019 tarihli […]

DEVAMINI OKU

İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik

İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik, 6 Temmuz 2019 tarihli ve 30823 sayılı […]

DEVAMINI OKU

Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri ile İlgili 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri ile İlgili 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 6 Temmuz 2019 tarihli ve 30823 […]

DEVAMINI OKU

Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu Genelgesi

Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu konusundaki 2019/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 6 Temmuz 2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmi Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, 5 Temmuz 2019 tarihli ve 30822 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. […]

DEVAMINI OKU

Yapı Kayıt Belgesi Bedeli Ödeme Süresi Uzatıldı

Yapı kayıt belgesi bedelinin en az %25’inin 31 Temmuz 2019 tarihine kadar ödenmesi halinde kalan kısmının aylık […]

DEVAMINI OKU

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar, 29 Haziran 2019 tarihli ve 30816 […]

DEVAMINI OKU

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına […]

DEVAMINI OKU

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi Uyarınca Hesaplanacak Ek Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi Uyarınca Hesaplanacak Ek Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda […]

DEVAMINI OKU

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 21 Haziran 2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi […]

DEVAMINI OKU

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1147) 15/06/2019 […]

DEVAMINI OKU

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 13 Haziran 2019 Tarihli ve 30800 Sayılı Resmi […]

DEVAMINI OKU

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 13 Haziran 2019 Tarihli ve 30800 Sayılı Resmi […]

DEVAMINI OKU

Kamulaştırma Kanununda Düzenleme Yapıldı

12/06/2019 tarihli ve 30799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7176 sayılı Bazı Kanunlar ile 635 sayılı Kanun Hükmünde […]

DEVAMINI OKU

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim Sonuçları Resmi Gazete’de yayımlandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim Sonuçlarını konu alan Yüksek Seçim Kurulunun 20/05/2019 Tarihli ve 4577 Sayılı […]

DEVAMINI OKU

15 Temmuz Genelgesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek anma etkinliklerinin en iyi şekilde gerçekleşmesi için ihtiyaç […]

DEVAMINI OKU

Belediye Paylarından Yapılan Kesintiler Durduruldu

Belediyelerin kamuya olan borçları (vergi, SGK, İller Bankası vs.), genel bütçe vergi gelirlerinden (GBVG) aldıkları paylardan kesilmek […]

DEVAMINI OKU

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31/05/2019 tarihli ve 30790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190531-4.htm

DEVAMINI OKU

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 30 Mayıs 2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmi Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği (Karar Sayısı: 1025), 3 Mayıs 2019 tarihli ve 30763 sayılı Resmi Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 24 Ekim 2018 tarihli […]

DEVAMINI OKU

2018/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

2018/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 12 Ekim 2018 tarihli ve 30563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181015.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181015.htm

DEVAMINI OKU

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/196)

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/196), 8 Ekim 2018 tarihli ve 30560 […]

DEVAMINI OKU

Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ

Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ, 5 Ekim 2018 tarihli ve 30556 sayılı Resmi Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamındaki Bazı İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 140)

11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına […]

DEVAMINI OKU

Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Uygulanan İleri Saat Uygulamasının Devam Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 139)

Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Uygulanan İleri Saat Uygulamasının Devam Edilmesi Hakkında Karar (Karar […]

DEVAMINI OKU

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapıldı

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar, 20 Eylül 2018 […]

DEVAMINI OKU

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik […]

DEVAMINI OKU

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 7 Eylül 2018 tarihli ve 30528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180907-2.htm

DEVAMINI OKU

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3), 6 Eylül 2018 tarihli ve 30527 sayılı Resmî Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62), 5 Eylül 2018 tarihli […]

DEVAMINI OKU

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 5 Eylül 2018 tarihli ve […]

DEVAMINI OKU

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73) Yayımlandı

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73), 18 Ağustos 2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmî Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: […]

DEVAMINI OKU

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2018 Yılında Verilecek İlave Tediyelerin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 26)

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2018 Yılında Verilecek İlave Tediyelerin Sürelerinin […]

DEVAMINI OKU

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapıldı

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 […]

DEVAMINI OKU

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 13 Ağustos 2018 tarihli ve 30508 sayılı Resmî […]

DEVAMINI OKU

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 13 Ağustos 2018 tarihli ve 30508 sayılı Resmî […]

DEVAMINI OKU

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 13 Ağustos 2018 tarihli ve 30508 sayılı Resmî […]

DEVAMINI OKU

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 13 Ağustos 2018 tarihli ve 30508 sayılı […]

DEVAMINI OKU

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 28 Temmuz 2018 tarihli ve 30492 sayılı Resmî Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 28 Temmuz 2018 tarihli […]

DEVAMINI OKU

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 501)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 501), 9 Temmuz 2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmî Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde […]

DEVAMINI OKU

700 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde […]

DEVAMINI OKU

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Yerinde Muayene Giderlerine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Yerinde Muayene Giderlerine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik, 6 Temmuz 2018 tarihli […]

DEVAMINI OKU

698 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Yayımlandı

477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname(KHK/698), 4 Temmuz 2018 tarihli ve […]

DEVAMINI OKU

Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat […]

DEVAMINI OKU

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 24 […]

DEVAMINI OKU

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar, 21 Haziran 2018 tarihli […]

DEVAMINI OKU

2018 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

Başbakanlık tarafından çıkarılan, 2018 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, 19 Haziran 2018 tarihli ve 30453 sayılı […]

DEVAMINI OKU

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 13 Haziran 2018 tarihli ve 30450 sayılı Resmî Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Yönetmelik Değişikliği

Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik, […]

DEVAMINI OKU

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar, 6 Haziran 2018 […]

DEVAMINI OKU

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi Konulu genelge (2018/18) yayımladı

01.06.2018 tarihli 2018/18 sayılı Genelge 16.03.2018 tarihli ve 2018/11 sayılı Genelge Otomatik Tescil Edilen İnsaat İşyerleri 2018-18 […]

DEVAMINI OKU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği Yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği, 5 Haziran 2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî […]

DEVAMINI OKU

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik, 5 Haziran 2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180605-9.htm

DEVAMINI OKU

“İş Yerleri – Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler – Sınıflandırma – Genel ve Özel Kurallar” Standardına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

TS 8357 “İş Yerleri – Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler – Sınıflandırma – Genel ve Özel Kurallar” […]

DEVAMINI OKU

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliği yayınlandı

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa istinaden hazırlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği, 2 Haziran 2018 tarihli […]

DEVAMINI OKU

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 31 Mayıs 2018 tarihli ve 30437 sayılı […]

DEVAMINI OKU

Bağımsız Denetime Tabi Şirketler

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 26 Mayıs 2018 tarihli ve 30432 […]

DEVAMINI OKU

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Yayımlandı

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1), 26 […]

DEVAMINI OKU

7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı

7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 25 Mayıs 2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmî Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik […]

DEVAMINI OKU

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair […]

DEVAMINI OKU

Filistin İnsani Yardım Kampanyası ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

Filistin İnsani Yardım Kampanyası ile İlgili 2018/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi,18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî […]

DEVAMINI OKU

6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu Yayımlandı

6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde […]

DEVAMINI OKU

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 18 […]

DEVAMINI OKU

Sandık Kurullarında Görevlendirilen Kamu Görevlileri ile İlgili 2018/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Sandık Kurullarında Görevlendirilen Kamu Görevlileri ile İlgili 2018/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi11 Mayıs 2018 tarihli ve 30418 sayılı […]

DEVAMINI OKU

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 11 Mayıs 2018 tarihli ve 30418 sayılı Resmî […]

DEVAMINI OKU

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, 9 Mayıs […]

DEVAMINI OKU

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesin

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat […]

DEVAMINI OKU

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği Yayımlandı

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği, 4 Mayıs 2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180504-1.htm

DEVAMINI OKU

Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ […]

DEVAMINI OKU

375 Sayılı KHK’nın geçici 24’üncü Maddesi Uyarınca İşçi Statüsüne Geçirilen İşçilerin Ücret ile Diğer Mali ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri

375 Sayılı KHK’nın geçici 24’üncü Maddesi Uyarınca İşçi Statüsüne Geçirilen İşçilerin Ücret ile Diğer Mali ve Sosyal […]

DEVAMINI OKU

Bakanlar Kurulu’nun; İl Özel İdareleri, Belediyeler ile Bağlı Kuruluşları ve Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Şirket Kurmasına Dair 2018/11541 sayılı Kararı

İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin yeni kurulacak veya […]

DEVAMINI OKU

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 31 Mart 2018 tarihli ve 30377 sayılı 2. Mükerrer […]

DEVAMINI OKU

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak […]

DEVAMINI OKU

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

375 sayılı KHK’nın 23 ve 24’üncü maddeleri kapsamında uzatılan ihalelerde varsa toplu iş sözleşmelerinin belli koşullarla geçiş […]

DEVAMINI OKU

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 2018 Yılında Uygulanmasına İlişkin Karar

Memurlara ödenecek zam ve tazminatların belirlendiği 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan […]

DEVAMINI OKU

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 28 Mart 2018 tarihli ve […]

DEVAMINI OKU

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar, 28 Mart 2018 tarihli ve 30374 […]

DEVAMINI OKU

7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 27 Mart […]

DEVAMINI OKU

Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.

Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri Hakkında 2018/11275 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 18 Mart 2018 tarihli […]

DEVAMINI OKU

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Yayımlandı

Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından çıkarılan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, 18 Mart 2018 tarihli ve 30364 […]

DEVAMINI OKU

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 15 Mart 2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmî […]

DEVAMINI OKU

Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Mart 2018 […]

DEVAMINI OKU

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 10/03/2018 tarihli ve 30356 sayılı […]

DEVAMINI OKU

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2018/10 Sayılı Kararı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6’ncı maddesinin (4)’üncü fıkrası ile 22’nci maddesinin (1)’inci fıkrasının (ç) bendi […]

DEVAMINI OKU

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarında, yetki alanı bir veya birden fazla ilçeyi içine alacak şekilde koordinasyon birimleri […]

DEVAMINI OKU

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik , 26 Şubat 2018 tarihli ve 30344 […]

DEVAMINI OKU

Mali İstatistik Yönetmeliği Yayımlandı

Mali İstatistik Yönetmeliği, 24 Şubat 2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180224-12.htm

DEVAMINI OKU

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 22 Şubat 2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

Otopark Yönetmeliği Yayımlandı

Otopark Yönetmeliği, 22 Şubat 2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180222-7.htm

DEVAMINI OKU

2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ile İlgili 2018/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, 20 Şubat 2018 tarihli ve 30338 […]

DEVAMINI OKU

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik, 13 Şubat 2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 10 Şubat 2018 tarihli ve 30328 sayılı Resmî […]

DEVAMINI OKU

Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği

Endüstri bölgelerinin kurulması, yönetimi ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği 09/02/2018 […]

DEVAMINI OKU

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07/02/2018 tarihli ve […]

DEVAMINI OKU

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 6 Ocak 2018 tarihli ve 30324 sayılı Resmî Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 314)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 381) Yayımlandı

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 314)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 381), 6 Ocak 2018 […]

DEVAMINI OKU

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 6 Ocak 2018 tarihli ve 30324 sayılı Resmî Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi Ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik, 27 Ocak 2018 tarihli ve […]

DEVAMINI OKU

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik […]

DEVAMINI OKU

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2018 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Süreleri Belirlendi

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2018 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Bakanlar […]

DEVAMINI OKU

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 24 Ocak 2018 tarihli ve […]

DEVAMINI OKU

Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinde Değişiklik

Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar […]

DEVAMINI OKU

Kamu İhale Tebliği (No: 2018/1) Yayımlandı

Kamu İhale Tebliği (No: 2018/1), 19 Ocak 2018 tarihli ve 30306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180119-6.htm

DEVAMINI OKU

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2018-3) Yayımlandı

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2018-3), 19 Ocak 2018 tarihli ve 30306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. […]

DEVAMINI OKU

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) Yayımlandı

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar), 13 Ocak 2018 tarihli ve […]

DEVAMINI OKU

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) Yayımlandı

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1), 13 Ocak 2018 tarihli ve 30300 sayılı […]

DEVAMINI OKU

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41) Yayımlandı

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41), 13 Ocak 2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. […]

DEVAMINI OKU

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Belirlendi

Mahalli idarelerde çalıştırılan sözleşmeli personelin ücret tavanları ile sözleşmelerin tanziminde uyulacak hususlar, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali […]

DEVAMINI OKU

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 ile İlgili 2017/50 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 ile İlgili 29/12/2017 Tarihli ve 2017/50 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı, […]

DEVAMINI OKU

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Sta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri […]

DEVAMINI OKU

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 382) Yayımlandı

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 382), 31 Aralık 2017 tarihli ve 30287 […]

DEVAMINI OKU

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlandı

Belediyelerle ilgili hükümlerin de yer aldığı 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 31 Aralık 2017 […]

DEVAMINI OKU

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 30 Aralık 2017 […]

DEVAMINI OKU

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı Mükerrer […]

DEVAMINI OKU

Belediyelerin Genel Aydınlatma Sorumluluğu Uzatıldı

Bakanlar Kurulunun 2017/11162 sayılı kararı ile belediyelerin genel aydınlatma sorumluluğu 31/12/2020 tarihine kadar uzatıldı. Karar, 30 Aralık […]

DEVAMINI OKU

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 27 Aralık 2017 tarihli ve 30283 sayılı […]

DEVAMINI OKU

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72), 26 Aralık 2017 tarihli ve 30282 sayılı Resmî Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Karar Sayısı: KHK/696)

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılmasını içeren, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılan 696 sayılı KHK, 24 […]

DEVAMINI OKU

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Karar Sayısı: KHK/695)

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılmasını içeren, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılan 695 sayılı KHK, 24 […]

DEVAMINI OKU

Su,Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

Su,Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ 20/12/2017 tarihli ve 30276 sayılı Resmi […]

DEVAMINI OKU

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılan, Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik, 9 Aralık […]

DEVAMINI OKU

Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılan, Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği, 9 Aralık 2017 tarihli ve 30265 […]

DEVAMINI OKU

Bağımlılık ile Mücadele ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

Bağımlılık ile Mücadele ile İlgili 2017/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, 9 Aralık 2017 tarihli ve 30265 sayılı Resmî […]

DEVAMINI OKU

Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5 Aralık 2017 tarihli […]

DEVAMINI OKU

Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2 Aralık 2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171202-10.pdf

DEVAMINI OKU

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 379)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 379), 24 Kasım 2017 tarihli ve 30250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. […]

DEVAMINI OKU

Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14 Kasım 2017 tarihli ve 30240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. […]

DEVAMINI OKU

Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14 Kasım 2017 tarihli ve 30240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. […]

DEVAMINI OKU

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, 14 Kasım 2017 tarihli ve 30240 sayılı […]

DEVAMINI OKU

Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik

İstanbul Eyüp İlçesinin adını Eyüpsultan (dolayısıyla belediye de Eyüpsultan Belediyesi) olarak değiştiren hükmün de yer aldığı Nüfus […]

DEVAMINI OKU

Binalarda Enerji Performansı Hesaplaması

Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ (MHG/2017-26 Nolu) 1 Kasım 2017 tarihli ve 30227 Mükerrer […]

DEVAMINI OKU

Yerli Ürün Kullanılması İle İlgili Başbakanlık Genelgesi

Yerli Ürün Kullanılması ile İlgili 2017/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, 7 Kasım 2017 tarihli ve 30233 sayılı Resmî […]

DEVAMINI OKU

İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından çıkarılan ‘İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik’, 28 Ekim 2017 tarihli […]

DEVAMINI OKU

Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından çıkarılan ‘Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik […]

DEVAMINI OKU

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 27 […]

DEVAMINI OKU

Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği yayımlandı.

Binalarda yapı elemanlarının muhtelif yollarla suya veya neme maruz kalması sonucu oluşan korozyon, dayanıklılık ve dayanım kayıpları […]

DEVAMINI OKU

Okul Servis Araçları Yönetmeliği yayımlandı

Okul Servis Araçları Yönetmeliği 25 Ekim 2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171025-2.htm

DEVAMINI OKU

İş Mahkemeleri Kanunu Yayımlandı

İş Mahkemeleri Kanunu, 25 Ekim 2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171025-8.htm

DEVAMINI OKU

Kayadan Oyma Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan Kayadan Oyma Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik, 18 […]

DEVAMINI OKU

e-Yazışma Projesi İle İlgili Başbakanlık Genelgesi

e-Yazışma Projesi ile İlgili 2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, 14 Ekim 2017 tarihli ve 30210 sayılı Resmî Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik, 12 […]

DEVAMINI OKU

Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Gümrük […]

DEVAMINI OKU

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ı içeren 2017/10818 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 30 Eylül […]

DEVAMINI OKU

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 30 Eylül 2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 28 Eylül […]

DEVAMINI OKU

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 26 Eylül 2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmî […]

DEVAMINI OKU

Maden Sahaları İhale Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çıkarılan Maden Sahaları İhale Yönetmeliği, 21 Eylül 2017 tarihli ve 30187 […]

DEVAMINI OKU

Maden Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çıkarılan Maden Yönetmeliği, 21 Eylül 2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî […]

DEVAMINI OKU

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 15 Eylül 2017 tarihli ve 30181 […]

DEVAMINI OKU

Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2023) ile İlgili 2017/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2023) ile İlgili 2017/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, 31 Ağustos […]

DEVAMINI OKU

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Karar Sayısı: KHK/694)

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılmasını içeren, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılan 694 sayılı KHK, 25 […]

DEVAMINI OKU

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan […]

DEVAMINI OKU

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 25 Ağustos 2017 […]

DEVAMINI OKU

Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik

Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 25 Ağustos 2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. […]

DEVAMINI OKU

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanun’un 1’inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik

Bakanlar Kurulu’nun, 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1’inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair […]

DEVAMINI OKU

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 24 Ağustos 2017 tarihli ve 30164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. […]

DEVAMINI OKU

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair […]

DEVAMINI OKU

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 19 Ağustos 2017 tarihli ve […]

DEVAMINI OKU

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71)

Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71), […]

DEVAMINI OKU

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 18 Ağustos 2017 tarihli ve 30158 sayılı […]

DEVAMINI OKU

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 18 Ağustos 2017 tarihli ve 30158 sayılı Resmî Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması […]

DEVAMINI OKU

Doğum Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik

Doğum Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 17 Ağustos 2017 tarihli ve 30157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. […]

DEVAMINI OKU

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (2017/10546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı), 17 Ağustos 2017 […]

DEVAMINI OKU

Kesintileri Düzenleyen Kararda Değişiklik

Belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan yapılacak kesintileri düzenleyen 2010/238 sayılı Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin 2017/10704 […]

DEVAMINI OKU

İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 9 Ağustos 2017 tarihli ve 30149 sayılı Resmi Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesin

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat […]

DEVAMINI OKU

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Ağustos 2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı […]

DEVAMINI OKU

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 28 Temmuz […]

DEVAMINI OKU

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482), 25 Temmuz 2017 Tarihli ve […]

DEVAMINI OKU

Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin […]

DEVAMINI OKU

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak […]

DEVAMINI OKU

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1’inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik 

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1’inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli […]

DEVAMINI OKU

Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan, Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ(Sayı: 2017-6); 7 Temmuz 2017 Tarihli ve 30117 […]

DEVAMINI OKU

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği; 3 Temmuz 2017 tarihli ve 30113 sayılı […]

DEVAMINI OKU

7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair […]

DEVAMINI OKU

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Maliye Bakanlığı(Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 481); 1 Temmuz 2017 […]

DEVAMINI OKU

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 29 Haziran 2017 Tarihli […]

DEVAMINI OKU

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 29 Haziran 2017 Tarihli […]

DEVAMINI OKU

Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan Yağmursuyu Toplama, Depolama Ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik, 23 Haziran 2017 […]

DEVAMINI OKU

Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhî İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri […]

DEVAMINI OKU

Kamunet Ağına Bağlanma Usul ve Esasları Tebliği

Kamunet Ağına Bağlanma ve Kamunet Ağının Denetimine İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ,21 Haziran 2017 tarihli ve […]

DEVAMINI OKU

2017 Yılı Kurban Hizmetleri Tebliği

2017 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, 21 Haziran 2017 tarihli ve 30103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. […]

DEVAMINI OKU

Yapılandırma Tebliği Yayımlandı

Belediyelerin bazı borç ve alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin hükümler içeren 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı […]

DEVAMINI OKU

Asansör Kontrolü Yetkili Kuruluşlar Tebliğinde Değişiklik

Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 19 Haziran […]

DEVAMINI OKU

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Haziran 2017 tarihli ve 30092 sayılı Resmi Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik

Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 10 Haziran 2017 […]

DEVAMINI OKU

Ölçü ve Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılan Yönetmelik 10 Haziran 2017 tarihli ve 30092 sayılı Resmi […]

DEVAMINI OKU

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliği

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, 31 Mayıs 2017 tarihli ve 30082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170531-7.htm

DEVAMINI OKU

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Standart Formu Değişikliği

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Standart Formu değişikliği ile tadil edilmiş metnin TSE merkez veya […]

DEVAMINI OKU

Yapılandırma Kanunu Yayımlandı

Belediyelerin vergi, SGK primi ve idari para cezaları gibi borçları ile 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki […]

DEVAMINI OKU

Türk Dili Yılı ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

2017 yılının “Dilimiz Kimliğimizdir” başlığıyla “Türk Dili Yılı” olarak ilan edilmesi nedeniyle yerel yönetimler dâhil kamu kurum […]

DEVAMINI OKU

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapan Yönetmelik, 17 Mayıs 2017 tarihli ve 30069 sayılı Resmi […]

DEVAMINI OKU

Doğal Gaz İletim Faaliyeti ile İlgili 2017/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Başbakanlık tarafından çıkarılan, Doğal Gaz İletim Faaliyeti ile İlgili 2017/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi; 16 Mayıs 2017 Tarihli […]

DEVAMINI OKU

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük; 5 […]

DEVAMINI OKU

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Hakkında Tebliğler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına, Yapı Elemanlarının […]

DEVAMINI OKU

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar […]

DEVAMINI OKU

Sınır Tespiti Kararı

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Sınır Tespiti Kararı; 30 Nisan 2017 Tarihli ve 30053 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. […]

DEVAMINI OKU

İdari Bağlılığın Değiştirilmesi Kararları

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan, Samsun İli Asarcık İlçesi Arıcak Mahallesi Kerimoğlu ve Dere Kümeleri Yerleşim Yerlerinin Aynı […]

DEVAMINI OKU

İdari Bağlılığın Değiştirilmesi Kararları

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan, Siirt İli Eruh İlçesi Körüklükaya Köyünün, Şırnak İli Merkez İlçesine Bağlanması Hakkında Karar; […]

DEVAMINI OKU

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Değişiklik, 28 Nisan 2017 tarihli ve 30051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170428-1.htm

DEVAMINI OKU

İdari Bağlılığın Değiştirilmesi Kararları

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan, Elazığ İli Baskil İlçesi Sultanuşağı Köyünün Aynı İlin Merkez İlçesine Bağlanması Hakkında Karar; […]

DEVAMINI OKU

Mevsimlik Tarım İşçileri Başbakanlık Genelgesi

Geçici yerleşim yerlerinin belirli aralıklarla haşerelere karşı ilaçlanması ile atıkların uzaklaştırılması, temiz içme ve kullanma suyu sağlanması […]

DEVAMINI OKU

İdari Bağlılığın Değiştirilmesi Kararları

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan, Samsun İli Asarcık İlçesi Arıcak Mahallesi Kışladeresi ile Yayla Mahallesi Kırancak Yerleşim Yerlerinin […]

DEVAMINI OKU

Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170413-2.htm

DEVAMINI OKU

Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170413-4.htm

DEVAMINI OKU

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170407-1.htm

DEVAMINI OKU

Benzin ve Motorin Türlerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan, Benzin ve Motorin Türlerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelik; 1 Nisan 2017 […]

DEVAMINI OKU

Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğuna İlişkin Tebliğ

Belediyelerin de denetim yetkisi bulunan Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 1 […]

DEVAMINI OKU

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 30 Mart 2017 Tarihli ve 30023 […]

DEVAMINI OKU

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2); […]

DEVAMINI OKU

Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan, Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 23 Mart 2017 Tarihli […]

DEVAMINI OKU

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

2017/9949 sayılı ve 2017/9968 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar; 22 Mart 2017 […]

DEVAMINI OKU

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 17 Mart 2017 Tarihli ve 30010 Sayılı Resmî […]

DEVAMINI OKU

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 17 Mart 2017 Tarihli ve 30010 […]

DEVAMINI OKU

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan; Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297); 16 Mart 2017 […]

DEVAMINI OKU

Yurt Dışında Yürütülen Faaliyetlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ile İlgili 2017/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Yurt Dışında Yürütülen Faaliyetlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ile İlgili 2017/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi; 16 Mart 2017 […]

DEVAMINI OKU

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı; 11 Mart 2017 Tarihli ve […]

DEVAMINI OKU

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 11 Mart 2017 […]

DEVAMINI OKU

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan, Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek […]

DEVAMINI OKU

6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; […]

DEVAMINI OKU

Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan; Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği; 7 Mart 2017 Tarihli […]

DEVAMINI OKU

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.2b)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.2b); 7 Mart 2017 […]

DEVAMINI OKU

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan; İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik […]

DEVAMINI OKU

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan; Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği; 25 Şubat 2017 Tarihli ve 29990 […]

DEVAMINI OKU

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Dönüşüm İşlemleri Gerçekleştirilen Dershaneler Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kiralama Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yöne

Millî Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan; 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Dönüşüm İşlemleri […]

DEVAMINI OKU

6772 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6772 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; 24 […]

DEVAMINI OKU

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; […]

DEVAMINI OKU

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından çıkarılan, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair […]

DEVAMINI OKU

Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından çıkarılan, Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin […]

DEVAMINI OKU

6771 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6771 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; 11 Şubat 2017 Tarihli ve 29976 Sayılı Resmî […]

DEVAMINI OKU

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 478)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 478); 11 Şubat […]

DEVAMINI OKU

2017/9849 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylarda

2017/9849 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi […]

DEVAMINI OKU

2017/9849 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylarda

2017/9849 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi […]

DEVAMINI OKU

687 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

687 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; 9 Şubat 2017 Tarihli ve […]

DEVAMINI OKU

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin […]

DEVAMINI OKU

686 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

686 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; 7 Şubat 2017 Tarihli ve […]

DEVAMINI OKU

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan “2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)” 31 Ocak 2017 […]

DEVAMINI OKU

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)” […]

DEVAMINI OKU

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 […]

DEVAMINI OKU

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak […]

DEVAMINI OKU

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 25 Ocak 2017 Tarihli ve 29959 Sayılı […]

DEVAMINI OKU

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan; Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 25 Ocak 2017 […]

DEVAMINI OKU

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan; Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 25 Ocak […]

DEVAMINI OKU

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan; Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 25 Ocak 2017 Tarihli […]

DEVAMINI OKU

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 25 Ocak 2017 […]

DEVAMINI OKU

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan; İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 25 Ocak 2017 […]

DEVAMINI OKU

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan; Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 25 Ocak 2017 […]

DEVAMINI OKU

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan; İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 25 Ocak 2017 […]

DEVAMINI OKU

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan; Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 25 Ocak 2017 Tarihli […]

DEVAMINI OKU

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 23 Ocak 2017 Tarihli ve 29957 Sayılı […]

DEVAMINI OKU

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 23 Ocak 2017 Tarihli ve 29957 Sayılı […]

DEVAMINI OKU

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 23 Ocak 2017 Tarihli ve 29957 Sayılı […]

DEVAMINI OKU

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-3)

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan; Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-3), 21 Ocak 2017 Tarihli ve 29955 […]

DEVAMINI OKU

Kamu İhale Tebliği (No: 2017/1)

Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan; Kamu İhale Tebliği (No: 2017/1), 21 Ocak 2017 Tarihli ve 29955 Sayılı […]

DEVAMINI OKU

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2017 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2017 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Bakanlar […]

DEVAMINI OKU

Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hak

Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin […]

DEVAMINI OKU

Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan; Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik, 6 Ocak 2017 Tarihli […]

DEVAMINI OKU

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/679)

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/679), 6 Ocak 2017 Tarihli ve 29940 […]

DEVAMINI OKU

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/680)

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/680); 6 Ocak 2017 Tarihli ve 29940 […]

DEVAMINI OKU

Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma ile İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/681)

Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma ile İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/681), 6 Ocak […]

DEVAMINI OKU

Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Yönetmeliği

Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Yönetmeliği, 6 Ocak 2017 tarihli ve 29940 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106-1.htm

DEVAMINI OKU

Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmel

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çıkarılan; Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, […]

DEVAMINI OKU

Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Belirlendi

Belediyelerde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personelin ücret tavanları ile sözleşmelerin tanziminde uyulacak […]

DEVAMINI OKU

Koruma Amaçlı İmar Planları Ve Çevre Düzenleme Projeleri Yönetmeliği

Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara […]

DEVAMINI OKU

Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından çıkarılan; Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz […]

DEVAMINI OKU

Tren Makinist Yönetmeliği

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından çıkarılan; Tren Makinist Yönetmeliği, 31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı […]

DEVAMINI OKU

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan; Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında […]

DEVAMINI OKU

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çıkarılan; Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, […]

DEVAMINI OKU

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan; Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 30 Aralık […]

DEVAMINI OKU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı, 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161230-22.pdf

DEVAMINI OKU

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından çıkarılan; Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, […]

DEVAMINI OKU

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan; Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve […]

DEVAMINI OKU

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan; Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 30 Aralık 2016 […]

DEVAMINI OKU

Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM – 2016/22)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan; Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi […]

DEVAMINI OKU

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Değerlendirme Komitesi

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Değerlendirme Komitesinin çalışmalarında ve alınacak kararların uygulanmasında ihtiyaç duyacağı her türlü […]

DEVAMINI OKU

Şehitlerimizin İsimleri ve Yakınlarına Yapılacak Yardımlar

Şehitlerimizin isimleri ve yakınlarına yapılacak yardımlarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile koordinasyon sağlanacağına ilişkin 2016/29 sayılı […]

DEVAMINI OKU

Emlak Vergisi Kanunun Genel Tebliği

2017 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2017 yılında mükellef olacakların emlak vergi […]

DEVAMINI OKU

Çevre Kanununun 20’nci Maddesine Göre Verilecek İdari Para Cezaları

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20’nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1) 27 […]

DEVAMINI OKU

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği

1/1/2017 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarına ilişkin […]

DEVAMINI OKU

Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları Tebliği

2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin 2017/1 sayılı Tebliğ, 27 Aralık 2016 tarihli […]

DEVAMINI OKU

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan; Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296), 27 Aralık 2016 […]

DEVAMINI OKU

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan; Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78), 27 Aralık 2016 […]

DEVAMINI OKU

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan; Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61), 27 Aralık […]

DEVAMINI OKU

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ […]

DEVAMINI OKU

2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu

6768 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu 24/12/2016 tarihli ve 29928 (2. Mükerrer) sayılı Resmi […]

DEVAMINI OKU

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 24/12/2016 tarihli ve 29928 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. […]

DEVAMINI OKU

İlan ve Reklam Vergisine İlişkin Danıştay Kararları

İlan ve Reklam Vergisi ödenmeksizin el ilanları dağıtıldığının belediye memurlarınca tespit edilmesi üzerine düzenlenen yoklama fişi esas […]

DEVAMINI OKU

Bina ve Arazi Vergisi Matrahları Hesabında Uygulanacak Artış Oranları

Hizmet Alımı Maktu Damga Vergisi ve Harç Tutarları, Bina ve Arazi Vergisi Matrahları ve Asgari Ölçüde Arsa […]

DEVAMINI OKU

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının KamuNet’e Dâhil Edilmesi ile İlgili 2016/28 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının KamuNet’e Dâhil Edilmesi ile İlgili 2016/28 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 3 Aralık 2016 Tarihli […]

DEVAMINI OKU

Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar 1 Aralık 2016 Tarihli ve 29905 Sayılı […]

DEVAMINI OKU

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 29 Kasım 2016 Tarihli ve 29903 Sayılı Resmî Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Kasım 2016 Tarihli ve 29903 Sayılı Resmî Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Kasım 2016 Tarihli ve 29903 Sayılı Resmî […]

DEVAMINI OKU

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Kasım 2016 Tarihli ve 29903 Sayılı Resmî […]

DEVAMINI OKU

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Kasım 2016 Tarihli ve 29903 Sayılı Resmî […]

DEVAMINI OKU

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Kasım 2016 Tarihli ve 29903 Sayılı Resmî […]

DEVAMINI OKU

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun 24 Kasım […]

DEVAMINI OKU

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hak

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair […]

DEVAMINI OKU

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde […]

DEVAMINI OKU

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesin

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı […]

DEVAMINI OKU

Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile İlgili 2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile İlgili 2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 26 Kasım 2016 Tarihli ve 29900 […]

DEVAMINI OKU

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 24 Kasım 2016 Tarihli […]

DEVAMINI OKU

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/678)

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/678) 22 Kasım 2016 Tarihli ve 29896 […]

DEVAMINI OKU

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/677)

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/677) 22 Kasım 2016 Tarihli ve 29896 […]

DEVAMINI OKU

Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan; Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar […]

DEVAMINI OKU

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği […]

DEVAMINI OKU

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

“Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” 29 Ekim 2016 Tarihli ve 29872 Sayılı […]

DEVAMINI OKU

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

“Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” 29 Ekim 2016 Tarihli ve 29872 Sayılı […]

DEVAMINI OKU

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun

“Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun” 29 Ekim 2016 […]

DEVAMINI OKU

Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

“Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar […]

DEVAMINI OKU

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan “6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 27 Ekim […]

DEVAMINI OKU

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar 26 Ekim […]

DEVAMINI OKU

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” […]

DEVAMINI OKU

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) tarafından çıkarılan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair […]

DEVAMINI OKU

Tasarruf Tedbirleri konulu Genelge

“Tasarruf Tedbirleri” konulu Genelgesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 14.10.2016 tarihli yazısı. yurtdisina-cikislar

DEVAMINI OKU

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair […]

DEVAMINI OKU

Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar

“Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar” 13 Ekim 2016 Tarihli ve 29856 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161013-1.pdf

DEVAMINI OKU

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 336)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 374)

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan “Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 336)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: […]

DEVAMINI OKU

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 373)

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan “Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 373)” 8 Ekim 2016 Tarihli ve 29851 […]

DEVAMINI OKU

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” […]

DEVAMINI OKU

2017-2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi

2017-2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi ve eki Rehber 06/10/2016 tarihli ve 29849 […]

DEVAMINI OKU

Orta Vadeli Program (2017-2019)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Program (2017-2019) ın kabul edilmesine ilişkin 2016/9300 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 06/10/2016 […]

DEVAMINI OKU

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 8)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan “Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına […]

DEVAMINI OKU

Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulanması Hakkında Karar

Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulanması Hakkında Karar 08 Eylül 2016 ve […]

DEVAMINI OKU

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun […]

DEVAMINI OKU

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7 Eylül […]

DEVAMINI OKU

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/674)

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” 1 Eylül 2016 […]

DEVAMINI OKU

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/673)

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” 1 Eylül 2016 […]

DEVAMINI OKU

Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname (KHK/672)

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname” 1 […]

DEVAMINI OKU

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği […]

DEVAMINI OKU

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan ”Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 19 Ağustos 2016 tarihli […]

DEVAMINI OKU

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

“6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 19 Ağustos 2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmî Gazete’de […]

DEVAMINI OKU

Olağanüstü Hal Tedbirlerine İlişkin 670 sayılı KHK

Ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde gerekli bazı tedbirlerin alınması […]

DEVAMINI OKU

Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde değişiklik yapan Yönetmelik 10 Ağustos […]

DEVAMINI OKU

Kamu Çalışanlarının İzinlerine İlişkin Başbakanlık Genelgesi

İzin vermeye yetkili mercilerin, izinlerin kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık Genelgesinin (2016/16) yürürlüğe konuluş amacını gözeterek kamu çalışanlarına izin […]

DEVAMINI OKU

Perakende Ticarette Uygulanacak İlkeler Hakkında Yönetmelik

Perakende işletmelerin uymaları gereken ilke ve kurallar ile Bakanlık, yetkili idare, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve […]

DEVAMINI OKU

Kontrol ve Denetim Noktalarının Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan “Kontrol ve Denetim Noktalarının Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin […]

DEVAMINI OKU

2016 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı) tarafından çıkarılan; “2016 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” 3 Ağustos 2016 Tarihli […]

DEVAMINI OKU

5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa Ekli Telsiz Ücretleri Tarifesinde Yer Alan Hizmet Kalemleri Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu tarafından alınan; “5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa Ekli Telsiz Ücretleri Tarifesinde Yer Alan Hizmet Kalemleri […]

DEVAMINI OKU

Genel Aydınlatma Giderlerine İlişkin Olarak Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından İller Bankası Anonim Şirketi Tarafından Yapılacak Kesintiler Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu tarafından alınan ;” Genel Aydınlatma Giderlerine İlişkin Olarak Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi […]

DEVAMINI OKU

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan; “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı […]

DEVAMINI OKU

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan; “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme […]

DEVAMINI OKU

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 472)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan; “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına […]

DEVAMINI OKU

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan; “Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte […]

DEVAMINI OKU

15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile İlgili 2016/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Başbakanlık tarafından çıkarılan “15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile İlgili 2016/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi” 25 Temmuz 2016 Tarihli […]

DEVAMINI OKU

Olağanüstü Hal ile İlgili 2016/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Başbakanlık tarafından çıkarılan OHAL genelgesi 24 Temmuz 2016 Tarihli ve 29780 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. […]

DEVAMINI OKU

Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

“Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 23 Temmuz 2016 Tarihli ve 29779 Sayılı 2. […]

DEVAMINI OKU

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

“Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname” 23 Temmuz 2016 Tarihli ve 29779 Sayılı Resmî […]

DEVAMINI OKU

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünde Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılma

Bakanlar Kurulu tarafından alınan “8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünde Muaf […]

DEVAMINI OKU

Ülke Genelinde Olağanüstü Hal İlanına Dair Karar

Bakanlar Kurulu tarafından ülke genelinde 20.07.2016 tarihinde alınan OHAL kararı, 21.07.2016 tarihinde TBMM tarafından onaylanmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160721-4.pdf

DEVAMINI OKU

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu tarafından alınan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda […]

DEVAMINI OKU

Elektronik Haberleşme Altyapısı ve Bilgi Sistemine İlişkin Yönetmelik

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından çıkarılan “Elektronik Haberleşme Altyapısı ve Bilgi Sistemine İlişkin Yönetmelik” 13 Temmuz […]

DEVAMINI OKU

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı […]

DEVAMINI OKU

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan; “Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB)” 2 Temmuz 2016 tarihli […]

DEVAMINI OKU

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan; “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” […]

DEVAMINI OKU

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan; “Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)” 29 Haziran 2016 tarihli ve 29757 […]

DEVAMINI OKU

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan; “Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)” 29 Haziran 2016 tarihli ve 29757 sayılı […]

DEVAMINI OKU

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 471)

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çıkarılan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 471)” 21 Haziran […]

DEVAMINI OKU

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun Numarası: 6719)

“Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 17 Haziran 2016 Tarihli ve 29745 Sayılı […]

DEVAMINI OKU

Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 31/12/2015 Tarihli ve 2015/63 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

Yüksek Planlama Kurulunca; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 16/11/2015 tarihli ve 25773 sayılı yazısı dikkate alınarak; Yüksek Planlama […]

DEVAMINI OKU

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından çıkarılan “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” 29 Mayıs 2016 […]

DEVAMINI OKU

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan “Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” 27 Mayıs 2016 tarihli […]

DEVAMINI OKU

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan “Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 27 Mayıs 2016 […]

DEVAMINI OKU

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 27 Mayıs 2016 […]

DEVAMINI OKU

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 27 Mayıs 2016 tarihli […]

DEVAMINI OKU

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” 27 Mayıs 2016 tarihli ve 29724 (mükerrer) […]

DEVAMINI OKU

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) tarafından çıkarılan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları […]

DEVAMINI OKU

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan “Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 22 Mayıs […]

DEVAMINI OKU

İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 20 Mayıs 2016 Cuma, 29717 sayılı […]

DEVAMINI OKU

167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinde Öngörülen Sürenin Uzatılması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu tarafından alınan “167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinde Öngörülen Sürenin Uzatılması […]

DEVAMINI OKU

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çıkarılan “Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 7 Mayıs 2016 […]

DEVAMINI OKU

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Bakanlar Kurulu’nca alınan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair […]

DEVAMINI OKU

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çıkarılan; “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik […]

DEVAMINI OKU

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından çıkarılan “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 4 Mayıs 2016 […]

DEVAMINI OKU

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan; “Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 27 Nisan 2016 tarihli […]

DEVAMINI OKU

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan; “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 27 Nisan 2016 […]

DEVAMINI OKU

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan; “Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 27 Nisan 2016 […]

DEVAMINI OKU

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 27 Nisan 2016 […]

DEVAMINI OKU

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan; “Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 27 Nisan 2016 […]

DEVAMINI OKU

TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardı ile İlgili Tebliğ

TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardı ile İlgili Tebliğ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan; “TS […]

DEVAMINI OKU

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılan; “Veteriner […]

DEVAMINI OKU

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve […]

DEVAMINI OKU

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

“65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve […]

DEVAMINI OKU

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin […]

DEVAMINI OKU

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik

Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı tarafından çıkarılan “Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında […]

DEVAMINI OKU

Tahsilat Genel Tebliği’nde (Seri: A Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7)

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çıkarılan, mahalli idarelerce toplanan vergilerin zamanaşımı sürelerinin hesaplanması bakımından önem teşkil […]

DEVAMINI OKU

Kamu Personeli Genel Tebliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı tarafından çıkarılan Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 6) […]

DEVAMINI OKU

Harcırah Kanunu Genel Tebliği

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Harcırah Kanunu Genel Tebliği (seri no: 40) 13 Nisan 2016 Çarşamba Tarihli 29683 […]

DEVAMINI OKU

Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çıkarılan Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (sıra no: 1)’de Değişiklik […]

DEVAMINI OKU

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Nisan 2016 Salı […]

DEVAMINI OKU

2016 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2016 Yılı Yapı Yaklaşık […]

DEVAMINI OKU

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 4)

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çıkarılan; Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel […]

DEVAMINI OKU

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına […]

DEVAMINI OKU

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın yürürlüğe konulması, Maliye Bakanlığının 28/01/2016 tarihli ve 785 […]

DEVAMINI OKU

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın yürürlüğe konulması, Maliye Bakanlığının 28/01/2016 tarihli ve 785 […]

DEVAMINI OKU

İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı ile İlgili Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Kararı

Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun; iç denetim kalite güvence ve geliştirme programı ile ilgili kararı, 05/04/2016 […]

DEVAMINI OKU

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılan; “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ […]

DEVAMINI OKU

Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından çıkarılan; “Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına […]

DEVAMINI OKU

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından çıkarılan “Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” […]

DEVAMINI OKU

Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanlarında Kalan Yapılarda Yapı Ruhsatı Değişikliği ve Basit Onarımlara Dair İlke Kararı (No: 94)

Doğal sit alanlarında olup, ruhsatı ve mimari projesi daha önce komisyonca uygun görülen mevzuata uygun olarak tamamlanmış […]

DEVAMINI OKU

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

“Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 23 Mart 2016 tarihli 29662 sayılı […]

DEVAMINI OKU

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

“Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması Bakanlar Kurulu’nca 16/02/2016 […]

DEVAMINI OKU

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Mart 2016 tarihinde 29655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. […]

DEVAMINI OKU

Yaz ve Kış Saati Uygulamasına Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta saatlerin; -27 Mart 2016 Pazar günü saat 03:00’ten itibaren […]

DEVAMINI OKU