Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Yerli Ürün Kullanılması İle İlgili Başbakanlık Genelgesi

Yerli Ürün Kullanılması İle İlgili Başbakanlık Genelgesi

Yerli Ürün Kullanılması ile İlgili 2017/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, 7 Kasım 2017 tarihli ve 30233 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171107-8.pdf