Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Binalarda Enerji Performansı Hesaplaması

Binalarda Enerji Performansı Hesaplaması

Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ (MHG/2017-26 Nolu) 1 Kasım 2017 tarihli ve 30227 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171101M1-1.htm