Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 379)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 379)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 379), 24 Kasım 2017 tarihli ve 30250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171124-6.htm