Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205-12.pdf