Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Bağımlılık ile Mücadele ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

Bağımlılık ile Mücadele ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

Bağımlılık ile Mücadele ile İlgili 2017/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, 9 Aralık 2017 tarihli ve 30265 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171209-11.pdf