Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » EĞİTİMLER » PLANLANAN EĞİTİMLER » İhale İş ve İşlemleri Eğitimi

İhale İş ve İşlemleri Eğitimi

anw362

Birliğimiz; 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun Birliğimize yüklediği ve Birlik Tüzüğümüzde yer alan “Üye belediyelere, diğer belediyelere ve mahalli idare birlikleri ile diğer kuruluşlara yönelik olarak eğitim çalışmalarını gerçekleştirmek.” maddesinin gereği olarak belediyelerimizin ilgili birimlerine yönelik eğitim semineri planlamıştır.

Eğitim Seminerimiz, 22 Aralık 2017 Cuma günü Rize Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 10:00 – 17.00 saatlerinde yapılacaktır. Seminerimizde; “İhale Mevzuatı, İhale İş ve İşlemleri” konusunda eğitim verilecektir. Seminerimize Eğitimci-Konuşmacı olarak Sayın Halil İbrahim AZAK katılacaktır.