Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Karar Sayısı: KHK/695)

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Karar Sayısı: KHK/695)

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılmasını içeren, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılan 695 sayılı KHK, 24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171224-20.htm