Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72), 26 Aralık 2017 tarihli ve 30282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171226-11.htm