Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230M1-11.htm