Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 382) Yayımlandı

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 382) Yayımlandı

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 382), 31 Aralık 2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171231-9.htm