Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 ile İlgili 2017/50 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 ile İlgili 2017/50 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 ile İlgili 29/12/2017 Tarihli ve 2017/50 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı, 2 Ocak 2018 tarihli ve 30289 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180201M1-1.htm