Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Belediyelerin Genel Aydınlatma Sorumluluğu Uzatıldı

Belediyelerin Genel Aydınlatma Sorumluluğu Uzatıldı

Bakanlar Kurulunun 2017/11162 sayılı kararı ile belediyelerin genel aydınlatma sorumluluğu 31/12/2020 tarihine kadar uzatıldı. Karar, 30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230M3-1.pdf