Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Belirlendi

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Belirlendi

Mahalli idarelerde çalıştırılan sözleşmeli personelin ücret tavanları ile sözleşmelerin tanziminde uyulacak hususlar, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.01.2018 tarihli Genelgesi (Sıra No: 4) ile belirlendi.

http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/11003,belediye-ucret-tavanlari-pdf.pdf?0&_tag1=A6674D1155BD5D08CFE9B82C3102C929C7AF6D11