Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41) Yayımlandı

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41) Yayımlandı

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41), 13 Ocak 2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180113-25.htm