Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) Yayımlandı

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) Yayımlandı

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar), 13 Ocak 2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180113-26.htm