Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Kamu İhale Tebliği (No: 2018/1) Yayımlandı

Kamu İhale Tebliği (No: 2018/1) Yayımlandı

Kamu İhale Tebliği (No: 2018/1), 19 Ocak 2018 tarihli ve 30306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180119-6.htm