Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » DUYURULAR » Belediyeler Baz İstasyonlarından Ücret Alabilecek

Belediyeler Baz İstasyonlarından Ücret Alabilecek

Belediyelerin baz istasyonlarından ücret alabileceğine ilişkin Yönetmelik, 27 Ocak 2018 tarihli ve 30314 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Belediye Kanununa 2012 yılında eklenen hüküm ile belediyelerin elektronik haberleşme istasyonlarına (baz istasyonu) yer seçimi belgesi vereceği ve karşılığında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenecek ücretin alınacağı yer almış ancak belediyelerin talepleri ve Birliğimizin girişimleri ile yapılan bu düzenlemenin gerekleri konuyla ilgili yönetmeliğin çıkarılamaması nedeniyle bugüne kadar uygulanamamıştı.

Yürürlüğe giren Yönetmelikte, belediyelerin elektronik haberleşme istasyonlarına bir defaya mahsus olarak yer seçim belgesi düzenleyeceği ve bu belge karşılığında 2018 yılı için KDV hariç 2.400 TL ücret alacağı belirtildi.

Geçmişte Kurulan İstasyonların Durumu

Geçmişte kurulan istasyonlar için de geçiş hükümleri öngören yönetmeliğe göre, Belediye Kanunundaki düzenlemenin yürürlüğe girdiği 06/12/2012 tarihinden önce kurulan istasyonlar yer seçim belgesi almış sayıldığından belediyeler bu istasyonlardan herhangi bir ücret alamayacaklar. 06/12/2012 tarihi ile Yönetmeliğin yayımlandığı 27 Ocak 2018 tarihi arasında kurulan istasyonlar için işletmecilerin 6 ay içinde yer seçim belgesi almak için başvurmaları ve ücretini ödemeleri gerekiyor.

Yönetmelik İçin Linki Tıklayınız
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180127-2.htm