Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 6 Ocak 2018 tarihli ve 30324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180206-5.htm