Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » DUYURULAR » Zabıta Personeli Görevde Yükselme Eğitimi

Zabıta Personeli Görevde Yükselme Eğitimi

Birliğimizce, Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri çerçevesinde, üye belediyelerimizin zabıta personeline yönelik olarak, görevde yükselme eğitimi planlanmaktadır. Belediyelerimizden yeterli sayıda talep olduğu takdirde görevde yükselme eğitimi gerçekleştirilecektir.

Birliğimiz tarafından, görevde yükselme eğitimini tamamlayan personelinizin katılması gereken görevde yükselme sınavı, Belediye Zabıta Yönetmeliğimin 23. maddesi mucibince Birliğimiz vasıtası ile yaptırılacak olup zabıta eğitiminin ve eğitim sonrası yapılacak sınavın yeri, tarihi ve zamanı eğitim kesinleştiğinde bildirilecektir.

Eğitimin planlanması için bahis konusu eğitim programına katılacak personellerinizin isim listesinin ve görevde yükselme sınavına girilecek kadro unvanlarının en geç 9 Şubat 2018 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.