Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği

Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği

Endüstri bölgelerinin kurulması, yönetimi ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği 09/02/2018 tarihli ve 30327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180209-1.htm