Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » DUYURULAR » 2. El Taşıt Satış Yerleri Belediyelerce Kurulacak

2. El Taşıt Satış Yerleri Belediyelerce Kurulacak

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkârların alım satım faaliyetlerini düzenleyen İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğe göre ikinci el motorlu kara taşıtı pazarları, belediyeler tarafından kurulacak ve işletilecek.

Belediyeler bu yerlerin kurulması ve işletilmesi yetkisini kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına veya özel hukuk tüzel kişilerine devredebilecek ancak yetkilerini devrettikleri kurumlarca kurulan ve işletilen ikinci el motorlu kara taşıtı pazarları nezdinde denetim yapma görevleri devam edecektir.

Yönetmeliğe göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ancak ticaret il müdürlüklerinden işletme adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılabilirken, bu işletmelerde pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek. İşletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığı işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yetkili idareler tarafından kontrol edilecek ve yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilemeyecek.