Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » EĞİTİMLER » PLANLANAN EĞİTİMLER » 13 Mart’ta Rize’de Eğitim Seminerine davet.

13 Mart’ta Rize’de Eğitim Seminerine davet.

imar1

Birliğimiz; 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun Birliğimize yüklediği ve Birlik Tüzüğümüzde yer alan “Üye belediyelere, diğer belediyelere ve mahalli idare birlikleri ile diğer kuruluşlara yönelik olarak eğitim çalışmalarını gerçekleştirmek.” maddesinin gereği olarak belediyelerimizin ilgili birimlerine yönelik eğitim semineri planlamıştır.

Eğitim Seminerimiz, 13 Mart 2018 Salı günü Rize Belediyesi Meclis Toplantı Salonun da 09:30 – 17.00 saatlerinde yapılacaktır. Seminerimizde; “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” konusunda eğitim verilecektir.
Seminerimize Eğitimci-Konuşmacı olarak İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Recep DEMİR katılacaktır.