Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 22 Şubat 2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180222-3.pdf