Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarında, yetki alanı bir veya birden fazla ilçeyi içine alacak şekilde koordinasyon birimleri kurulabileceğine ilişkin hükmü kaldıran ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’ 2 Mart 2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180302-1.htm