Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 10/03/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Bu Kanun ile aşağıdaki kanunlarda değişiklik yapılmıştır.

2644 sayılı Tapu Kanunu,
213 sayılı Vergi Usul Kanunu,
492 sayılı Harçlar Kanunu,
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu,
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
4342 sayılı Mera Kanunu,
4458 sayılı Gümrük Kanunu,
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun,
5393 sayılı Belediye Kanunu,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu,

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-9.htm