Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2018/10 Sayılı Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2018/10 Sayılı Kararı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6’ncı maddesinin (4)’üncü fıkrası ile 22’nci maddesinin (1)’inci fıkrasının (ç) bendi kapsamında hazırlanan “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” hakkında oy birliği ile karar alınmış ve 7 Mart 2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180307-7.pdf