Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Bakanlar Kurulu’nun; İl Özel İdareleri, Belediyeler ile Bağlı Kuruluşları ve Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Şirket Kurmasına Dair 2018/11541 sayılı Kararı

Bakanlar Kurulu’nun; İl Özel İdareleri, Belediyeler ile Bağlı Kuruluşları ve Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Şirket Kurmasına Dair 2018/11541 sayılı Kararı

İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin yeni kurulacak veya mevcut şirketlere sermaye katılımında bulunmalarına izin verilmesi hakkındaki 21/03/2018 tarihli ve 2018/11541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ekleri: