Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 2018 Yılında Uygulanmasına İlişkin Karar

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 2018 Yılında Uygulanmasına İlişkin Karar

Memurlara ödenecek zam ve tazminatların belirlendiği 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve Eki Cetvellerin Uygulanmasına 2018 Yılında da Devam Olunması Hakkında Karar, 30 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180330.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180330.htm