Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

375 sayılı KHK’nın 23 ve 24’üncü maddeleri kapsamında uzatılan ihalelerde varsa toplu iş sözleşmelerinin belli koşullarla geçiş işlemi yapılıncaya kadar uygulanacağını öngören Yönetmelik 30 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180330.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180330.htm