Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » EĞİTİMLER » PLANLANAN EĞİTİMLER » “Taşınır Mal Yönetmeliği” konulu eğitim semineri yapılacaktır.

“Taşınır Mal Yönetmeliği” konulu eğitim semineri yapılacaktır.

k_28155754_Muhasebe-3

Birliğimiz; 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun Birliğimize yüklediği ve Birlik Tüzüğümüzde yer alan “Üye belediyelere, diğer belediyelere ve mahalli idare birlikleri ile diğer kuruluşlara yönelik olarak eğitim çalışmalarını gerçekleştirmek.” maddesinin gereği olarak belediyelerimizin ilgili birimlerine yönelik eğitim semineri planlamıştır.

“Taşınır Mal Yönetmeliği” konusunun işleneceği seminer; 11-12 Mayıs 2018 tarihlerinde Akçaabat Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 09:30 – 17:00 saatlerinde yapılacaktır.

Seminerimize eğitimci – konuşmacı olarak, İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Recep DEMİR katılacaktır.