Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2018/5), 4 Mayıs 2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180504-6.htm