Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » DUYURULAR » Doğrudan Hizmet Alımlarında KDV % 1 Olarak Belirlendi

Doğrudan Hizmet Alımlarında KDV % 1 Olarak Belirlendi

Bakanlar Kurulunca, belediyelerin şirketlerinden doğrudan yapacağı personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında KDV oranı % 1 olarak belirlendi.
Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin 2018/11658 sayılı kararı Resmi Gazete’nin 9 Mayıs 2018 tarihli ve 30316 sayılı nüshasında (bugünkü) yayımlandı.
Karara göre il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketler tarafından doğrudan sunulan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında KDV %1 olarak uygulanacaktır.
Karar, yayımı izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girecektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180509-1.pdf