Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Filistin İnsani Yardım Kampanyası ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

Filistin İnsani Yardım Kampanyası ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

Filistin İnsani Yardım Kampanyası ile İlgili 2018/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi,18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180518-7.pdf