Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Bağımsız Denetime Tabi Şirketler

Bağımsız Denetime Tabi Şirketler

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 26 Mayıs 2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180526-2.pdf