Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » “İş Yerleri – Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler – Sınıflandırma – Genel ve Özel Kurallar” Standardına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

“İş Yerleri – Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler – Sınıflandırma – Genel ve Özel Kurallar” Standardına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

TS 8357 “İş Yerleri – Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler – Sınıflandırma – Genel ve Özel Kurallar” Standardına İlişkin Tebliğ, 5 Haziran 2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180605-14.htm