Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Yönetmelik Değişikliği

Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Yönetmelik Değişikliği

Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik, 8 Haziran 2018 tarihli ve 30445 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180608.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180608.htm