Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yayımlandı

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar, 6 Haziran 2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180606-8.htm