Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 13 Haziran 2018 tarihli ve 30450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180613-1.htm