Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname(KHK/703), 9 Temmuz 2018 tarihli ve 30473 sayılı 3. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180709M3-1.pdf