Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » 700 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

700 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname(KHK/700), 7 Temmuz 2018 tarihli ve 30471 sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180707M2-1.pdf