Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 501)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 501)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 501), 9 Temmuz 2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180709-5.htm