Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 28 Temmuz 2018 tarihli ve 30492 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180728-2.htm