Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 13 Ağustos 2018 tarihli ve 30508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180813-10.htm