Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73) Yayımlandı

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73) Yayımlandı

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73), 18 Ağustos 2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180818-11.htm