Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3), 6 Eylül 2018 tarihli ve 30527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180906-8.htm