Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » 2018/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 12 Eylül 2018 tarihli ve 30533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır

2018/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 12 Eylül 2018 tarihli ve 30533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180912-11.pdf