Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 12 Eylül 2018 tarihli ve 30533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 12 Eylül 2018 tarihli ve 30533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180912-12.pdf