Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ

Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ

Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ, 5 Ekim 2018 tarihli ve 30556 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181005-4.htm