Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » DUYURULAR » Yerel Yönetim Politikaları Kurulu’na Atamalar Yapıldı

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu’na Atamalar Yapıldı

9 Ekim 2018 tarihli ve 30560 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/196 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına atamalar yapılmıştır.

Bu kapsamda yerel yönetim alanında politika ve strateji önerileri geliştirmek üzere oluşturulan “Yerel Yönetim Politikaları Kurulu” üyeliklerine Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin GÜNGÖR ile birlikte Asım AYKAN, Dr. Hayri BARAÇLI, Prof. Dr. Lütfi AKÇA, Dr. Mehmet KARABAY, Oktay SARAL, Refik TUZCUOĞLU, Prof. Dr. Şükrü KARATEPE, Prof. Dr. Tarkan OKTAY ve Tuna KOÇ atanmışlardır.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181009.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181009.htm

0325930001539105121